Handleiding docenten

Beste gebruiker van de reflectie toolbox!

Wil jij jouw studenten meer laten reflecteren, maar loop jij er tegenaan dat studenten reflecteren saai vinden en het nut er niet van inzien?

Met de reflectie toolbox kunnen de studenten zelf kiezen welke werkvorm willen gebruiken om te gaan reflecteren.

Echter zijn niet alle reflectiewerkvormen altijd geschikt. In onderstaand overzicht kun je zien welke reflectiewerkvorm geschikt is voor welke situatie.

  1. Reflecteren op een periode
  2. Reflecteren op een situatie
  3. Reflecteren op een uitgevoerde activiteit/werkvorm
  4. Reflecteren op sterke kanten en leerpunten
  5. Vooraf reflecteren
  6. Reflecteren op een competentie
  7. Doorstroom
Keuzemogelijkheden:
Inhoud:
Situatie:
Audio-Video-Foto Audio 1 t/m 6
  Selfie-Foto 1 t/m 6
  Video opname 3, 4, 6
  Video pitch 5, 6, 7
  VLOG 1 t/m 6
Beschrijvend ABCD-reflectiemodel 2
  Korthagen 2,6,7
  STARR(T) 2,7
  Gedicht 1 t/m 6
  SpiegelWeb 1 t/m 7
Digitale tools Scrumblr 4
  Canva 1 t/m 6
  Padlet 1 t/m 6
  PowToon 1 t/m 6
  Links nvt
Emoticons Emoticons 1 t/m 6
Muzikaal Song-Rap 1, 2, 3, 4, 6
  Bestaande song 1, 4
Presentatie Pitch 4, 5, 6, 7
  Presentatie 1 t/m 7
Schilderen en tekenen Schilderen en tekenen 1 t/m 6
  SpiegelWeb 1 t/m 7
Spelvorm Lobbelen 1, 2, 5, 6,7
Stripverhaal Stripverhaal 1 t/m 6
Toneelstuk Toneelstuk 1 t/m 6
De opbouw van de reflectiewerkvorm

Iedere reflectievorm is gestructureerd opgebouwd. De uitleg begint, wordt vervolgd met een omschrijving, werkwijze, eisen en tot slot tips. Het is van belang dat de docent veel begeleiding biedt tijdens het uitvoeren van de werkvormen. Geef ondersteunende feedback aan de leerlingen en laat studenten waar het mogelijk is ook elkaar feedback geven.

Houd de veiligheid in de klas tevens goed in ogenschouw. Een rustige plek/ruimte waarin studenten zich prettig voelen is van belang. Denk eraan dat studenten sommige reflectieproducten liever niet willen delen met jou of de groep, respecteer dat ook. Het mooie is namelijk dat het doel wel is bereikt: een leerling heeft stilgestaan bij zijn of haar eigen handelen, er is een leerproces op gang gekomen.

Vervolg

Wanneer leerlingen reflectieproducten hebben gemaakt kunnen zij deze in hun portfolio plaatsen. Zo houden zij een overzicht op hun loopbaanontwikkeling. Leerlingen kunnen ook verschillende versies van een bepaald product plaatsen, zodat groei ook duidelijk zichtbaar gemaakt kan worden.

Heel veel succes & plezier!