Beste gebruiker van de reflectie toolbox!

Met de reflectie toolbox kun je zelf kiezen welke werkvorm je wilt gebruiken om te gaan reflecteren:)

Durf soms ook uit je comfortzone te komen en kies iets uit waarvoor je normaal niet zou hebben gekozen.

Iedere reflectievorm is uitgewerkt in stappen. Doorloop de stappen zorgvuldig. Het is van belang dat jouw docent veel begeleiding biedt tijdens het uitvoeren van de werkvormen. Stel de docent dus gerust vragen! Feedback ontvangen kan soms lastig zijn, maar probeer er iets mee te doen en ervan te leren.  Geef ook gerust feedback aan medestudenten waar het mogelijk is, van elkaar kun je ook veel leren!

Een rustige plek/ruimte waarin je je prettig voelt om te reflecteren is van belang. Soms kan het zijn dat je bepaalde reflectieproducten liever niet wilt delen met de docent of de groep, dat mag! Het mooie is namelijk dat het doel wel is bereikt: je hebt stilgestaan en nagedacht over jouw eigen handelen; er is een leerproces op gang gekomen!

Ga naar de handleiding voor studenten om te lezen hoe de reflectietoolbox werkt.