Handleiding studenten

 

 

 

 

 

Beste gebruiker van de reflectie toolbox!

Wil jij op een andere manier gaan reflecteren?

Met de reflectie toolbox kun je zelf kiezen welke werkvorm je wilt gebruiken om te gaan reflecteren:)

Durf soms ook uit je comfortzone te komen en kies iets uit waarvoor je normaal niet zou hebben gekozen.

In onderstaand schema kun je zien welke keuzemogelijkheden er zijn:

 

Keuzemogelijkheden Inhoud
Audio-Video-Foto Audio
  Selfie-Foto
  Video opname
  Video pitch
  VLOG
Beschrijvend ABCD-reflectiemodel
  Korthagen
  STARR(T)
  Gedicht
  SpiegelWeb
Digitale tools Scrumblr
  Canva
  Padlet
  PowToon
  Links
Emoticons Emoticon
Muzikaal Song-Rap
  Bestaande song
Presentatie Pitch
  Presentatie
Schilderen en tekenen Schilderen en tekenen
  SpiegelWeb
Spelvorm Lobbelen
Stripverhaal Stripverhaal
 Toneelstuk Toneelstuk

 

De opbouw van de reflectiewerkvorm

Iedere reflectievorm is gestructureerd opgebouwd. De uitleg begint, wordt vervolgd met een omschrijving, werkwijze, eigen en tot slot tips. Het is van belang dat de docent veel begeleiding biedt tijdens het uitvoeren van de werkvormen. Stel de docent dus gerust vragen! Feedback ontvangen kan soms lastig zijn, maar probeer er iets mee te doen en ervan te leren.  Geef ook gerust feedback aan medestudenten waar het mogelijk is, van elkaar kun je veel leren!

Een rustige plek/ruimte waarin je je prettig voelt om te reflecteren is van belang. Soms kan het zijn dat je bepaalde reflectieproducten liever niet wilt delen met de docent of de groep, dat mag! Het mooie is namelijk dat het doel wel is bereikt: je hebt stilgestaan en nagedacht over jouw eigen handelen; er is een leerproces op gang gekomen!

Gebruik van reflectieproduct

Het hoofddoel van het gebruik van de reflectie toolbox is dat je leert reflecteren.  Omdat dit hopelijk een leukere manier is om te reflecteren – omdat je zelf kunt kiezen hoe je het gaat uitwerken- wordt er vanuit gegaan dat je meer het nut ervan in gaat zien. Dat je gaat nadenken over jouw eigen handelen om ervan te leren, of om jezelf beter te leren kennen. Om jouw diverse reflectieproducten overzichtelijk te bewaren kun je een portfolio bijhouden. Hopelijk ben je zo tevreden over je eigen producten dat je het in kunt zetten in je verdere loopbaan, zelfs voor een sollicitatiegesprek!

Heel veel plezier & succes!