Tool beschrijvend

 Reflectievorm: Beschrijvend Korthagen

Vind jij het prettig om jezelf schriftelijk uit te drukken, dan is deze reflectievorm misschien iets voor jou!

Omschrijving:

Deze reflectiemethode wordt meestal op schrift uitgewerkt. Je schrijft het dan uit. Het kan ook op andere manieren worden uitgewerkt (bijv. audio of presentatie).
Je gaat een ‘betekenisvol moment (situatie)’ beschrijven. Je beschrijft een situatie wat voor jou een belangrijk (leer)moment was aan de hand van verschillende vragen.
Bij de vragen ga je kijken naar jezelf maar je gaat het ook bekijken vanuit een andere persoon.

Reflectie: beschrijvend Korthagen
Werkwijze:

Stap 1.) Je maakt regelmatig situaties mee waarvan je leert. Bijvoorbeeld een situatie die heel erg goed ging. Of een situatie waarvan je achteraf denkt dat je dit misschien anders had moeten doen. Maak een keuze voor een (leer)situatie die je wilt gaan beschrijven.

Stap 2). Beschrijf de context (0)
Geef antwoord op de volgende vragen:
• Wat was de situatie?
• Wie was hierbij betrokken?
• Waar speelde dit zich af?

Stap 3.) Geef antwoord op vraag 1 t/m 4 (Ik)
1. Wat wilde ik?
2. Wat voelde ik?
3. Wat dacht ik?
4. Wat deed ik?

Stap 4.) Geef antwoord op vraag 5 t/m 8 (de ander)

5. Wat wilde(n) de ander(en)?
6. Wat voelde(n) de ander(en)?
7. Wat dacht(en) de ander(en)?
8. Wat deed (deden) de ander(en)?

Stap 5.) Beschrijf wat je geleerd hebt en wat je nieuwe leerdoel is?

Je kunt gebruik maken van onderstaand schema

0.   Beschrijf de context:

Wat was de situatie?

Wie was hierbij betrokken?

Waar speelde dit zich af?

1.   Wat wilde ik? 5. Wat wilde(n) de ander(en)?
2.   Wat voelde ik? 6. Wat voelde(n) de ander(en)?
3.   Wat dacht ik? 7. Wat dacht(en) de ander(en)?
4.   Wat deed ik? 8. Wat deed (deden) de ander(en)?

9. Beschrijf wat je geleerd hebt en wat je nieuwe leerdoel is:

 

 

Eisen:
  • Beschrijf vanuit de ik-vorm
  • Stap 1 t/m 9 zijn in de juiste volgorde uitgewerkt.
  • Er is duidelijk antwoord gegeven op alle vragen.
  • Uit de beschrijving moet duidelijk worden wat je hebt geleerd en wat je nieuwe leerdoel is?
Tips:
  • Stel oordelen over jezelf uit, kijk eerst wat er gebeurde voor dat je hier een waarde aan geeft.
  • Reflecteer niet alleen op probleemsituaties maar ook op succeservaringen.
  • Gebruik feedback van anderen om vanuit dat gezichtspunt te reflecteren.
  • Reflecteer regelmatig en ‘rooster’ tenminste één keer per week een reflectiemoment in liefst op een vast moment.
Voorbeeld:

Korthagen voorbeeld