Tool beschrijvend

 Reflectievorm: Beschrijvend Korthagen

Vind jij het prettig om jezelf schriftelijk uit te drukken, dan is deze reflectievorm misschien iets voor jou!

Omschrijving:

Deze reflectiemethode wordt meestal op schrift uitgewerkt. Je schrijft het dan uit. Het kan ook op andere manieren worden uitgewerkt (bijv. audio of presentatie).
Je gaat een ‘betekenisvol moment (situatie)’ beschrijven. Je beschrijft een situatie wat voor jou een belangrijk (leer)moment was aan de hand van verschillende vragen.
Bij de vragen ga je kijken naar jezelf maar je gaat het ook bekijken vanuit een andere persoon.

Reflectie: beschrijvend Korthagen
Werkwijze:

Deze reflectiemethode schrijf je uit. Dat kan in word of op papier. Je gaat een betekenisvol moment (situatie) beschrijven. Dat is een situatie wat voor jou (leer)moment was.

Stap 1.) Je maakt regelmatig situaties mee waarvan je leert. Bijvoorbeeld een situatie die heel erg goed ging. Of een situatie waarvan je achteraf denkt dat je dit misschien anders had moeten doen. Maak een keuze voor een (leer)situatie die je wilt gaan beschrijven.

Stap 2). Beschrijf de context (0)
Geef antwoord op de volgende vragen:
• Wat was de situatie?
• Wie was hierbij betrokken?
• Waar speelde dit zich af?

Stap 3.) Geef antwoord op vraag 1 t/m 4 (Ik)
1. Wat wilde ik?
2. Wat voelde ik?
3. Wat dacht ik?
4. Wat deed ik?

Stap 4.) Geef antwoord op vraag 5 t/m 8 (de ander)
5. Wat wilde(n) de ander(en)?
6. Wat voelde(n) de ander(en)?
7. Wat dacht(en) de ander(en)?
8. Wat deed (deden) de ander(en)?

Stap 5.) Beschrijf wat je geleerd hebt en wat je nieuwe leerdoel is?

Je kunt gebruik maken van onderstaand schema

0.   Beschrijf de context:

Wat was de situatie?

Wie was hierbij betrokken?

Waar speelde dit zich af?

1.   Wat wilde ik? 5. Wat wilde(n) de ander(en)?
2.   Wat voelde ik? 6. Wat voelde(n) de ander(en)?
3.   Wat dacht ik? 7. Wat dacht(en) de ander(en)?
4.   Wat deed ik? 8. Wat deed (deden) de ander(en)?

9. Beschrijf wat je geleerd hebt en wat je nieuwe leerdoel is:

 

 

Eisen en tips:

Klik hier om naar de eisen en tips van deze werkwijze te gaan.

 

Voorbeeld:

Korthagen voorbeeld

 

Klik hier om terug te gaan naar ‘Tools Beschrijvend’.